Závěrečné práce

Design Help

Wimmerová Martina

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci produktu zmírňujícího projevy panické poruchy a sebepoškozování. Hlavním důvodem tohoto tématu je skutečnost, že této problematice není věnována dostatečná pozornost – v medicínském oboru, ani na trhu. V práci jsou popsány projevy, příčiny i způsoby léčby panické poruchy a sebepoškozování. Dále je proveden průzkum trhu zaměřený na stávající pomocné produkty. Výsledkem práce je navržení a realizace produktu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.