Výstava ateliérových prací

Palác Marie Charouskové

Otakar Pokorný

Anotace

Život studentky ČVUT Marie Charousková předčasně ukončil čin vojáka okupačních vojsk varšavské smlouvy v srpnu 1968. Studentský palác věnovaný památce Marie Charouskové je situován do severní poloviny prostranství pražského Klárova, nad středem současného dopravního uzlu. Pojímá sál-posluchárnu a studijní prostory. Budova sestává ze tří nadzemních a jednoho pozdemního podlaží. Veřejný prostor parteru slouží také jako tramvajová zastávka. V prvním patře se nachází vstup do sálu a jeho zázemí. V druhém patře se nachází prostorná studovna s knihovnou a vstupem na ochoz sálu. Vertikální komunikaci zajišťuje mohutná železobetonová rampa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný