Závěrečné práce

BŽANY - HRADIŠTĚ

Valdman Mikuláš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje dvou srůstajících se vesnic, které tvoří těžiště obce Bžany na Teplicku. Práce si klade za cíl oživit potenciálně silná místa, najít vhodné rozvojové plochy s ohledem na ekologii a ekonomii obce. Návrh vznikal na základě důkladného poznání stávajícího stavu vesnic, jejich problémů a potenciálů. Práce se tak věnuje dotvoření návsi, oživení historické tvrzi, upravení předprostoru kostela, doplnění zástavby a vytvoření unikátního prostoru vnitřního záhumení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.