Výstava ateliérových prací

Michelská kostka

Julie Beránková

Anotace

Bytový dům "Michelská kostka" je situován na parcele pod Tyršovým vrchem u řeky Botič. Z jihovýchodní strany je stavba obklopena stromy, keři a parčíkem, a její severozápadní nároží pracuje s rušnou křižovatkou. Prosklená kavárna v parteru, která nabízí příjemné posezení uvnitř i venku, propojuje negativa poměrně hlučného území a pozitiva zeleně okolo Botiče.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek