Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Bc. Anna Ladmanová

Anotace

Bakalářská práce je zpracována na základě studie vypracované v zimním semestru 2022 na téma Bydlení Vršovická. Bakalářská práce obsahuje stavebně technické řešení stavby, stavebně konstrukční řešení, techniku prostředí staveb, požárně bezpečnostní řešení, návrh staveniště s průběhem výstavby a realizační návrh interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský