Výstava ateliérových prací

Nová městská knihovna na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou

Bc. Filip Cingel

Ocenění

Anotace

Veřejná budova jako iniciátor proměny. Proměny dopravního náměstí v plnohodnotný veřejný prostor. Prostor moderovaný školami, kostelem, novou Knihovnou. Knihovnou – centrem komunity. Komunity, srdce města. Zmenšuji náměstí, zpřístupňuji kostelní zahradu. Zklidňuji dopravu. Po straně bulvár, podél zdi promenáda. Knihovna vychází z prostorových nároků veřejného prostoru. Je jím definována, podtrhuje jeho kvality.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.