Výstava ateliérových prací

Regulační plán Plzeň

Bc. Miriam Seifrtová

Anotace

Regulační plán Plzeň - území mezi ulicemi Americká a Ukrajinská je prostorové a funkční definování daného místa. Pomocí prostorových regulativů je území vymezeno a uspořádáno s důrazem na urbanistické řešení v rámci širších vztahů. Funkční regulativy řeší vymezení využití území dle jednotlivých kategorii. Cílem je nastavit limity nové zástavby tak, aby byla městotvorná, efektivní a příznivá jak pro obyvatele, tak návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna