Výstava ateliérových prací

Anotace

Na základe spoločného konceptu rozvoja mesta Příbram a analýz daného územia boli vyriešené nasledujúce zámery: - spojenie zelených prvkov v rámci mesta a ich napojenie na okolitú krajinu - vybudovanie nového lokálneho centra a jeho napojenie s existujúcimi centrami a kľúčovými okolitými oblasťami - revitalizácia vybraných štvrtí a vytvorenie v nich nového kvalitného bytového fondu - využitie demografickej výzvy starnutia populácie ako jedinečnej príležitosti v rámci konceptu striebornej ekonomiky (poskytovanie rôznych typov bývania pre seniorov, ktoré sú kombinované s dostupnými službami a zároveň aby plne zodpovedali špecifickým potrebám a nárokom starších ľudí) - vytvorenie systému obchvatu mesta a jeho prepojenie so základnými dopravnými a rekreačnými cestami

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.