Výstava ateliérových prací

Revitalizace střední části obce Přerov nad Labem

Bc. Tereza Riegerová

Anotace

Zadání práce bylo vytvořit urbanistické řešení veřejného prostoru v obci Přerov nad Labem. Zaměřili jsme se na střed obce, kde jsme podrobně zpracovávali 3 oblasti. Jednalo se o středovou náves, revitalizaci severního břehu s návazností na hasičárnu a umístění autobusové zastávky. Na návsi jsme chtěli docílit plynulého pěšího pohybu a vytvořit prostor k sezení. Cílem u severního břehu bylo vytvořit bezpečnou pěší komunikaci v blízkosti frekventované komunikace. Dále vytvořit u hasičárny příjemné místo k relaxaci u vody. V poslední části jsme se zabývali vztahem komunikace a umístění autobusové zastávky v návaznosti na nově vytvořenou cestní síť kolem zámku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa