Výstava ateliérových prací

Bezdozvuková komora

Martin Novotný

Anotace

Návrh komory je zasazen do cihlové stodoly, která zapadá do kontextu statku a slouží jako ochranná vrstva pro dění uvnitř. Bezdozvuková komora je speciálně navržený prostor, který se vyznačuje extrémně nízkým zvukovým tlakem a minimálními odrazy zvuku. Cílem komory je poskytnout prostředí s téměř absolutním tichem, které umožňuje provádět různé akustické testy, výzkum, terapii a relaxaci. Komora je konstruována s důrazem na izolaci od vnějšího zvuku. Stěny, strop a podlaha komory jsou navrženy tak, aby minimalizovaly pronikání zvuku zvenčí. Jsou postaveny z dusané hlíny, ta zajišťuje zvukovou izolaci a akustickou stabilitu. Na druhé straně stodoly, taktéž z dusané hlíny, je postaveno zázemí pro ovládání komory a provádění testů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek