Závěrečné práce

Novostavba polyfunkčního objektu na historickém náměstí ve Znojmě

Bc. Marian Viktor

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je architektonická a funkční rehabilitace exponované partie severní části Masarykova náměstí ve Znojmě, přispívající k rehabilitaci urbanistické struktury významné Městské památkové rezervace. Navrženým objektům dominují funkce hotelu (s vlastním parkovacím stáním), galerie, víceúčelové městské haly/tržnice a v parteru převážně komerční využití. Součástí bloku jsou i bezbariérové veřejné záchody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.