Výstava ateliérových prací

RODINNÝ DŮM ZDIBY

Viktor Bodnarchuk

Anotace

Realizační projekt rodinného domů kousek za Prahou v obci Zdiby. Cílem zadaní bylo navrhnout rodinný dům na volným stavebním pozemku a následně rozpracovat návrh do stupně prováděcí dokumentaci. Projít cestou od skice až po realizací stavebného záměru s dodržením platné legislativy a stavebného zákonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel