Výstava ateliérových prací

III Kroky do školy - Park na Pražačce

Malik Ćatović

Anotace

Základní myšlenkou konceptu je vytvořit harmonický a bezpečný vestibul pro 3 školy nacházející se těsně nad Parkem na Pražačce. Charakter prostoru, který lokalitě dominuje, je zaměřen na něco mezi náměstím a parkem, přičemž si z každého bere ty nejlepší vlastnosti pro toto prostředí. Na západní straně je zelené náměstí v podobě 3 teras, které studenti školy míjejí každý den při cestě do školy, využívají jej o přestávkách spolu se školní jídelnou, která se nachází ihned. Tento prostor se vyznačuje multifunkčností a přizpůsobením různým aktivitám a uživatelům. Návrh s terasami zasahuje i do dalších částí projektu, který má symbolizovat schodiště ve vzdělávání a rozvoji dětí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan