Výstava ateliérových prací

Praha - město bez aut

Bc. Pavel Svoboda, Bc. Klára Kovářová

Anotace

Cílem práce bylo otestování přeměny Petrské čtvrti v centru prahy na superblok. Silným omezením automobilové dopravy uvnitř čtvrti jsme se snažili navrátit lokalitu obyvatelům. Použitými nástroji bylo zamezení "trough traffic", odstranění všech parkovacích stání na ulici, vyrovnáním výškových úrovní ulic a navrácení množství zeleně do ulic. Výsledkem je čtvrť, ve které se mouhou obyvatelé bezpečně pohybovat a vykonávat množství aktivit.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten