Výstava ateliérových prací

OSTRAVA: Svinov Industrial

Bc. Jakub Sýkora

Anotace

Řešené území je převážně rovinaté. Nachazí se nedaleko nejvytíženější ostravského vlakové stanice jménem Ostrava - Svinov. Jde o velmi lukrativní polohu v rámci celé Ostravy. Dnes se na pozemku nachází průmyslové výrobní haly tažírny trub z konce 19. století. Tato výroba zanikla a dnes jsou tyto objekty společně s novými montovanými halami využívány pro výrobu a skladování výztužných kari sítí. Hlavní čtyřlodní hala historické tažírny trub z poctivých režných cihel je zachována a vnitřek je zrekonstruován na variabilní prostory pro administrativu a služby. Zbylé domy z kvalitních cihel budou rozebrány a cihly budou znovupoužity na obálku nově vzniklého parkovacího domu. Tu doplní lehký obvodový plášť tvořen kari sítěmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák