Výstava ateliérových prací

Anotace

Vzhľadom k tomu, že Ostrava-Poruba je príliš heterogénna s absenciou mestskosti, bez znakov určitej celistvosti a jej artikulácie, je žiadúce vytvorenie určitej kontinuity. Jedným z krokov k homogenizácii na jednej strane a k vytvoreniu ucelených článkov mesta na strane druhej, je úsilie vytvárania kontinuity mestských parkov, prírodných predelov a prírodných enkláv do uceleného systému. Zelené objemy, od lesoparku až po Hlavu Poruby, tvoria tak akúsi pomyselnú obruč riešeného územia. Nevyhnutnosťou je aj hierarchia priestorov, revitalizácia, prípadne transformácia priestorov. Nosnou časťou riešeného územia je mestská tepna, Ulica 28. října, zabezpečujúca vzťah územia na mestskú časť Svinov a širší kontex, jej význam je podčiarknutý situovaním dominánt.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák