Výstava ateliérových prací

Základní umělecká škola Přerov nad Labem

Michaela Šroubková

Anotace

Základní umělecká škola v Přerově nad Labem nabízí nové umělecké vyžití všem dětem, ať už je zajímá hudba, tanec či kresba. To vše totiž lze najít uvnitř navržené budovy, která se nachází blízko stávající základní školy. Nová ZUŠ se skládá ze dvou objektů se sedlovými střechami. V menším traktu se vyjímá taneční sál s úzkými okny a pohledovým krovem. Druhá část školy, která je dvoupodlažní, ukrývá prostory pro hudební a výtvarnou výchovu, zázemí pro zaměstnance a vertikální komunikaci. Obě hmoty propojuje prosklený krček, jenž vede návštěvníky do klidné zahrady v zadní části pozemku. Výuku v zahradě umožňuje venkovní třída. Lapidární hmotu celé stavby rozehrávají dynamicky rozmístěná okna. Škola je citlivě zasazena do okolí, jemně písková barva fasád a tvary střech komunikují s prostředím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa