Závěrečné práce

Libeň - Dům a dvě náměstí

Bc. Aleš Hamhalter

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Část Libně kolem křížení Zenklovy ulice a Rokytky je místem, kde se útržkovitě podepsal proud historie. Různá období přinesla různé hodnoty a očekávání, které se střetly se setrvačností hodnot předešlých a s přírodním rázem. Změnit, potvrdit, doplnit - to jsou úkony, které vedou k řešení navazujících prostor Náměstí doktora Holého, Elsnicova náměstí a volné parcely uprostřed. Svou podstatu mění Elsnicovo náměstí, Náměstí doktora Holého se potvrzuje a na volné parcele vzniká bytový dům, který navazuje na strukturu tvořenou štíty Základní školy Bohumila Hrabala.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.