Výstava ateliérových prací

LAPIDÁRIUM V ROUDNICI NAD LABEM

Phuong Linh Vu

Anotace

Lapidárium v Roudnici nad Labem se nachází naproti klášteru. Návrh vytváří odkaz na jeho rajský dvůr s inovativním řešením. Klenby a lomené oblouky v křížové chodbě nahrazuji ortogonálními tvary. Ochoz podél železniční trati, který by jinak nebyl využit, přeměňuju na výstavní plochu s vodním programem a používám materiál tratě jako součást panorama v lapidáriu. Nosný prvek tvoří masivní zděné pilíře, které podporují robustnost vystavujících barokních soch. Fasádu navrhuji jako negativ interiéru. Rytmus pilířů zobrazuju schováním modulových os dovnitř, nikoliv ven. Dodržuji osovou souměrnost, horizontalitu, vertikalitu a dualitu u konstrukčních prvků. Pokorně ctím koncept ambitu a interpretuju ho do novodobé podoby. Stavba svým výrazem nekonkuruje sochám a umožňuje jim se zvýraznit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna