Výstava ateliérových prací

ČESKÝ PAVILON EXPO 2025

Markéta Trmalová

Anotace

Inspirací pro tento návrh byla rozsáhlá říční soustava České republiky, což se promítá do tvaru pavilonu, který připomíná elegantní vlnu. Využitím matematických skript byl vytvořen inovativní objekt rozdělený na dvě křídla. První křídlo nabízí společenské prostory, jako je restaurace, kuchyně, konferenční místnost, režie a veřejné toalety. Ve druhém křídle se nachází prostory pro samostatnou výstavu. Fasáda je vybavena stahovatelnými lištami, které slouží k flexibilní ochraně interiéru před slunečním zářením. Tento pavilon představuje spojení českého sklářského umění, přírodních prvků a inovativního designu na prestižní světové výstavě Expo 2025.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka