Závěrečné práce

Slezská kamenická škola

Bc. Petra Křivánková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

  Vznik nové kamenické školy reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v kamenoprůmyslu, zároveň obnovuje tradici řemesla v regionu. Vzhledem k činným lomům ušlechtilých hornin je umístěna v Žulové ve Slezsku, u stávající kamenické firmy sídlící v budově z konce 19. století. Pomocí tří nových objektů - školní dílny, ubytování a kamenických přístřešků - a stávající staré kamenné budovy vytvářím čistě pracovní dvůr, oddělený od okolní krajiny kamennou zídkou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.