Výstava ateliérových prací

PSÍ ÚTULEK

Mikuláš Molitor

Anotace

Mezitratí - opuštěné místo v rozšířeném centru Prahy, od zbytku města odříznuto tratí. Snažím se mu vdechnout nový život. Proto sem navrhuji nejen psí útulek, ale celý areál se vším, co pejsek potřebuje. Srdcem návrhu je velká louka, kde mohou pobíhat děti, psi a klidně i dospělí. Je obkroužena cestou, kterou lemují stromy a domy - veterina, zverimex, psí salon, kavárna, psí škola, psí krematorium a útulek. Najít využití však nestačí. Snažím se Mezitratí zatraktivnit. Proto je nutné vzít pozornost od dvojice estakád, které jím prochází. Celému návrhu proto dodávám výraznou barevnost. Jednotlivé objekty jsou sice odlišné, ale přesto využívají stejných výrazových prostředků. Díky tomu vytváří jeden koherentní celek, který si místo podmaní a estakády už najednou nejsou tak důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský