Závěrečné práce

SKLO, SVĚTLO

Michálek Jozef

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

V tejto práci som sa snažili prepojiť komponenty dizajnu, medicíny, prírody a techniky. Z teoretického hľadiska opíšeme depresiu ako ochorenie a charakterizujeme jej jednotlivé typy. Zhrnieme prejavy a spôsob diagnostiky a v skratke opíšeme možnosti terapie. Zhodnotíme vplyv lumioterapie- terapie svetlom, ako nám môže pomôcť prednostne pri terapii depresie a zhodnotíme ďalšie oblasti, v ktorých táto terapia môže nájsť svoje uplatnenie. Moj dizajnový produkt má spájať spoločnosť, tým že bude znižovať predsudky spoločnosti na ľudí s depresiou. Svojím tvarom je navrhnutý tak, aby bol príjemný na držanie tvar jeho rúčky je ergonomický, čo má mať priaznivý vplyv na psychiku osoby, ktorá danú lampu drží. Tento tvar má pripomínať objatie, takže je navrhnutá aj ako taký malý spoločník. Je príjemná na dotyk a pôsobí mäkko a to aj na pohľad tým, že ma príjemnú ,,mäkkú“ bielu farbu a tvarom pripomína hubu a koncept prírody ukľudňuje osobnosť človeka. Táto lampa je príjemný spoločník na relax, pomocnú terapiu a prevenciu pred depresiami pre každého. Prepojenie techniky a dizajnu sledujeme v procese výroby, kedy za pomoci 3D tlačiarne môžeme aj my ako dizajnéri skomponovať naše návrhy relatívne jednoducho a bez obmedzení. Tento produkt by mal byť účinný, keďže popud na jeho realizáciu pochádzal z osobných potrieb a skúseností autora s depresiou, preto aj na základe skúsenosti môžeme potvrdiť, že táto lampa ma priaznivý vplyv na psychiku aj psychicky slabšieho človeka

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.