Výstava ateliérových prací

ZA ZDÍ - DVŮR

Matěj Nožina

Anotace

Hmotově stavba školy svými štíty, šikmými střechami a dvorem navazuje na okolní zástavbu vesnického charakteru. Hlavním prvkem návrhu je školní dvůr schovaný za průchozí stěnou, tvořící meziprostor a místo pro venkovní výuku, hru a rekreaci žáků. Skrz období je dvůr proměnný díky přemístitelným prvkům a zpevněným plochám. Dvůr reflektuje dvorovou stavbu na protějším pozemku a přenáší se i do celého urbanistického řešení území - „PROSTOR ZA ZDÍ“. Školní areál tvoří školní budova, tělocvična a bazén. Hlavním prvkem školní budovy jsou obyvatelné chodby a schodiště pro rekreaci žáků, které ústí v knihovnu a přednáškovou . Tělocvična a bazén se nachází v druhé budově a sdílí společné šatny se sprchami. Hlavním prvkem tělocvičny je ochoz pro sledování zápasů a společenských akcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný