Výstava ateliérových prací

PSÍ ÚTULEK

Martin Řezáč

Anotace

Pražské Mezitratí, ostrov izolační zeleně a průmyslových hal mezi železničními kolejemi. Území překlenuje dopravní estakáda se spirálovitou rampou. Zelenou plochu s nevyužitým potenciálem v současnosti sporadicky využívají pejskaři, cyklisté a kolemjdoucí. Místo pro nový psí útulek. Navrhuji veterinu, karanténu, psí hotel, klubovnu, halu, krematorium a samotný psí útulek. Na terasovitém terénu – dva lineární domy pootočené dle směru železničních tratí. Dvě přímé linky rozsegmentovány dle funkčního dělení a osazeny „do razítka“ v předpokládané četnosti návštěv veřejnosti a způsobu využívání. Se světlíky, písmem na fasádě. Zakončením celého psího útulku je volná zastřešená plocha s betonovou podlahou, určena pro výcvik psů, teorii a společenské akce. Pichlavý pozinkovaný billboard.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský