Závěrečné práce

PLOCHA - LOKÁLNÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ

Myšková Karolína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem mé diplomové práce je návrh polyfunkčního domu na sídlišti Jižní Město II a jeho doplnění o kulturní a komunitní funkci. Tyto funkce byly původně navrženy na pozemku dnešního Obchodního centra (OC) Westfield Chodov. Po sametové revoluci se však plány změnily a místo kulturního centra tam vyrostlo již zmíněné OC Chodov. Ve své práci se věnuji tématu lokálního centra sídliště a jeho vztahu k rozlehlému veřejnému prostranství. Na pozemku se nachází OC Chrpa, které bourám, ale stávající pronájmy zachovávám a doplňuji o funkce knihovny, multifunkčního sálu, komunitního centra a bytového domu. Dále se věnuji veřejným prostranstvím v blízkém okolí domu, konkrétně Pošepného náměstí a pěší zóně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.