Výstava ateliérových prací

PLAVECKÉ CENTRUM DŽBÁN

Lizaveta Vialichka

Anotace

Plavecké centrum Džbán se nachází na severozápadě Prahy, na břehu nádrže Džbán. Hlavní myšlenkou bylo se vyhnout použití pravých úhlů vzhledem k umístění budovy v přírodním prostředí. Plavecké centrum disponuje provozní částí, která je navržena s pravidelným půdorysem. Tento půdorys umožňuje efektivní a přehlednou organizaci vnitřních prostorů, což je důležité pro správný chod a fungování zařízení. Provozní část zahrnuje bazény, šatny, sprchy, sauny a další potřebné vybavení, které slouží návštěvníkům centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha