Výstava ateliérových prací

Výzkumné centrum Židlov

Ondřej Findejs

Anotace

Stavba je navržena poblíž Předního vrchu v oboře Židlov podél turistické stezky. Centrum je jednoduše dostupné autem i autobusem. Svah nabízí na severovýchod pohled na Ještěd a na celý Ještědsko-kozákovský hřbet. Objekt je inspirován uspořádáním středověkých klášterů. Hmota objektu je tak situována kolem dvora se zahradou, který je z jedné strany otevřen k výhledu na severovýchod a z druhé strany ho uzavírá prostorný skleník pro vědeckou práci. Stavba se postupně terasovitě zvedá, aby nabízela již zmíněný výhled. Funkčně je objekt rozdělen do dvou částí. Podzemní je pro turisty, kteří vstupují do podzemního podlaží s expozicí z jihovýchodní strany u paty svahu. Nadzemní část je pro výzkumné pracovníky. Vstup se nachází na stejné straně objektu, ale je situován na vrchol svahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho