Výstava ateliérových prací

ZUŠ ČESKÁ LÍPA

Alexandra Velmozhina

Anotace

Úmění je důležitou částí života káždého člověka. Výzkumy prokazují, že performativní umění, jako například tanec či vizuální umění, napomáhá rozvíjet charakterovou stránku dítěte. Roste míra jeho porozumění světu, orientace v něm, ale také se rozvíjí jeho sociální cítění. Můj návrh býl postaven především na této myšlence. Stávba se nachází v historickém centru, na pomezí ulic Tržní a Sokolská, naproti klášteru augustiniánů a klášterní baziliky Všech Svátých. Materiálové řešení exteriérových omítek bylo zvoleno na základě reakce na okolní zástavbu. Výška budovy reaguje na okolí. Půdorysné řešení funguje způsobem, zvětšování učeben spirálou zlatého řezu kolem vnitrobloku. Místnoti se od parteru zvětšují směrem vzhůru.Vnitroblok reaguje na renesanční klášterní architekturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán