Závěrečné práce

KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB

Wanda Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy infekční kliniky v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, s lůžkovým oddělením i s jednotkou intenzivní péče a ambulantním oddělením. Infekční kliniku doplňuje kožní oddělení, se kterým infekční klinika provozně souvisí. Budova nahradí stávající infekční kliniku, která nyní kapacitně ani provozně nedostačuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.