Výstava ateliérových prací

MĚSTSKÝ PROJEKTOR

Bc. Aleš Krajči

Anotace

Ateliérový projekt se zabývá návrhem městského kina v Husitské ulici. Jedná se o místo s významným křížením komunikací – pěší a dopravní. Soubor kina obsahuje dva hlavní promítací sály s kapacitou 48 míst, jeden multifunkční sál pro možnost přednášek, setkání komunit nebo využítí pro posílení výdeje kavárny. Schodiště a terasy vytváří možnost další projekce – letní scény. Přístup do kina je z obou výškových úrovní – ulice Husitské a cyklostezky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.