Závěrečné práce

BYTOVÝ DŮM V BRATISLAVĚ

Kozák Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh bydlení na Slovensku v Bratislavě, v městské atraktívní časti Staré mesto. Jedná se o pozemek v obytné časti na rohu ulice Slávičie údolie a ulice Vrchná. Navržena stavba má dvě podlaží podzemního parkování, pět nadzemních podlaží a obchod s potravinami v parteru. Stavba přiléhá k vedlejší zástavbě a společně tvoří jeden blok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.