Výstava ateliérových prací

Mola na Labi. CYKLOSTEZKA NA LABI.

Bc. Lucie Semeráková

Anotace

Návrh se věnuje revitalizaci stávající hrany břehu Labe náležící městu Roudnici nad Labem, na které je v dnešní době cyklostezka, která ovšem není moc udržovaná. Návrh vychází z konceptu doplňování uzlů / cílů / na kterých se mohou návštěvníci zastavit a prožít dění. Jedná se o doplňování a podporování jevů, které jsou na stezce znatelné / občerstvení, marina, odpočinek /. Celý návrh se opírá o základní urbanistickou myšlenku: PLOCHA, LINIE, BOD. Plocha pro celou oblast náplavky na břehu řeky, linie jako protínající cyklostezka a bod pro jednotlivé děje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna