Závěrečné práce

TRŽNICE

Krymouskay Irina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tržnice vždy byly běžným typologickým prvkem občanské vybavenosti, který se ale z pražského prostředí s časem vytratil. Dnes stávající tržnice většinou už neplní svoji původní funkci a většího rozpětí nabývají dočasné stánky farmářských trhů, které se množí z důvodu velké poptávky kvalitních potravin. Snahou dané diplomové práce je vytvořit nové pojetí tržnice jako typologického prvku, která by byla nejenom pouze místem nakupování potravin, ale spíš estetickým a kulturním zážitkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.