Výstava ateliérových prací

BENŠOVSKÁ MĚSTSKÁ ZAHRADA U POTOKA

Michaela Kučerová, Anna Kožuriková, Tomáš Kunc

Anotace

Podstatou našeho návrhu je navržení městské zahrady, která obyvatelům Benešova nabídne místo radosti. Radost, nejen z vypěstovaných plodin, ale i pocitu volnosti a možnosti odpočinku. Konceptem projektu je vytvoření nové komunitní zahrady na území, které je momentálně nevyužívané. Poskytne obyvatelům Benešova nové zázemí, kde mohou trávit volný čas.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová