Výstava ateliérových prací

GALERIE - ROUDNICE NAD LABEM

Timur Gairbekov

Anotace

Projekt představuje přístavbu další výstavní budovy ke stavající galerie s cílem přidat chybějící funkční zóny a prostory, které jsou nezbytné pro lepší provoz vystavby. Tento seznam zón zahrnuje napřiklad, depozitáře, dílnu s pasparternou, fotoateliér, workshop prostory a další výstavní prostory. Budova byla navržena v moderním stylu, aby byl viditelný rozdíl mezi starým a novým, ale zároveň v poměrně jednoduchém tvaru a logice uspořádání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna