Výstava ateliérových prací

Přístavba galerie v Roudnici nad Labem

Beáta Hozová

Anotace

Jízdárna zámku Roudnice nad Labem byla postavena v 2. pol. 17. století v raně barokním stylu. Dnes slouží jako galerie, ve které se spravují a vystavují sbírkové fondy. Dnešní prostory galerie jak zázemí tak samotné výstavní sály nejsou kapacitně vyhovující pro tento provoz, proto vznikl návrh na její rozšíření a stavební úpravy původního objektu. Nová hmota je tvarově a materiálově jednoduchá - betonový kvádr, aby nestrhávala pozornost z dobové zdobné architektury jízdárny. Dvůr, který novostavbou vznikne, pak slouží jako venkovní výstavní prostor. Na stávající výstavní síň navazuje nová síň napojena podzemním krčkem s prosklenou střechou. Prostor nové výstavní síně parafrázuje raně barokní klenbu původní jízdárny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna