Závěrečné práce

ZTRACENÉ NÁMĚSTÍ VELKÝCH POPOVIC

Pospíšil Michal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Velké Popovice jsou malé Středočeské město proslule známé výrobou piva a domovem oblíbené značky Kozel. Právě před pivovarem se nachází rozlehlá nezastavěná plocha s potenciálem stát se srdcem obce. Těžiště obce se totiž postupem času přesunulo z původní polohy mezi kostelem, bývalým obecním úřadem a školou směrem k pivovaru. Mým návrhem prověřuji možné řešení využití velké zastavitelné plochy. Náměstí vzniká v sevření dvou novostaveb a veřejného parku. Jedna plní funkci nového obecního úřadu, který momentálně v obci nemá svou vlastní budovu, a druhá má funkci kulturního domu se samoobsluhou. Výtvarné ztvárnění řešení představuje surová betonová hmota spojená lehkou konstrukcí s perforovaným cortenem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.