Výstava ateliérových prací

Cesta za rozloučením a dále

Tereza Baselová

Anotace

Životem kráčíme po cestě, která má mnoho milníků a jedním z nich je rozloučení, ať už naše či s našimi blízkými a vnímáme jej jako konec. Nicméně je to opravdu koncem, či pokračuje cesta dále? Právě touto cestou, tímto cílem jsem byla inspirována. Mým projektem je rozšíření hřbitova v Horních Počernicích, který rozšiřuji o lesní hřbitov s vetknutou hlavní stezkou vedoucí k větší ze dvou smutečních síní, usazenou v samotném cípu pozemku. Větší ze síní nabízí možnost většího honosnějšího pohřbu a menší síň, umístěna kolmo na hlavní osu, pak nabízí soukromější, ale neméně důstojné rozloučení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.