Výstava ateliérových prací

KONZERTHALLE & KAPELLE

Andrea Dokoupilová

Anotace

Konzerthalle & Kapelle nabízí souznící kulturní celek situovaný v České Lípě. Konzerthalle umožňuje pořádání kulturních a společenských akcí. Nabízí flexibilní sál s proměnou akustikou, díky které lze naladit dle potřeby pro tanec, hudbu, film nebo také divadlo. Chodba obíhající sál po celém jeho obvodu jej chrání před vnějším rušným životem. Koncertní sál nacházející se ve druhém patře je hlavním dějištěm koncertů. Buňka okolo něj tvořena chodbami slouží také jako vyhlídka na sousední hrad. Restaurace v parteru propojuje Bulvár se vzniklým náměstím mezi Konzerthalle, Kapelle a Vodním hradem. Kapelle vytváří jednotný prostor, který kopíruje exteriér. Kdokoli vchází dovnitř, jakoby opustil zemi a ocitl se v prostoru odrážející klid.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán