Závěrečné práce

Bytový dům, Holešovice

Tomášková Kateřina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Téma bakalářské práce je návrh bytového domu. Řešený pozemek se nachází v blízkosti metra Nádraží Holešovice. Bytový dům je situován ve východní části bloku, který jsme řešili společně v ateliéru. Součástí navrhované budovy bytového domu je i komerční prostor v parteru a kancelářské prostory s odděleným vstupem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.