Výstava ateliérových prací

FACULTY OF ARTIFICIAL CRAFTS

Elizaveta Kalmykova

Anotace

Projekt „Faculty of artificial crafts“ je inovativním konceptem navrženým pro Technickou univerzitu v Liberci, který se nachází v malebném městě Česká Lípa. Navrhovaná budova vychází z existujícího objektu Andy, bývalé budovy Prioru (80.léta), přičemž zachovává 70% původních konstrukcí, jako jsou železobetonové desky a sloupy s kulatými hlavicemi. Vědomí toho, že technologický pokrok není samozřejmostí, mě motivoval k vytváření prostoru, kde se spojuje umělá inteligence a řemeslné dovednosti. fakulta Umělého řemesla se zaměřuje na propojení technologických inovací, umělé inteligence a tradičních řemeslných dovedností. Cílem je připravit a vybavit budoucí generace potřebnými znalostmi a schopnostmi pro úspěšné využívání a rozvoj těchto technologií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán