Závěrečné práce

DOSTAVĚNÍ BLOKU V KŘÍŽOVÉ ULICI - DĚČÍN

Neumanová Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je citlivá dostavba bloku v historickém centru Děčína. Stavební pozemek se nachází přímo pod děčínským zámkem v Křížové ulici. Spolu s novou výstavbou projekt zahrnuje i úpravu náměstí před kostelem Povýšení svatého Kříže, který dominuje Křížové ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.