Výstava ateliérových prací

Anotace

Našim cílem bylo vytvořit produkty, které využijí maximální potenciál vstupního deskového materiálu. Design všech těchto produktů je jednoduchý, avšak účelný. Zvolený materiál má výborné odrazové a pevnostní vlastnosti, které využíváme v našem návrhu. Rozhodly jsme se pro oblast hobby sportů, kde se dosud s recyklovanými materiály nepracuje ve větší míře. Set má přidanou hodnotu v estetice, ale zároveň jsme při designování dodržely technické parametry, které se ke hře vážou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer