Výstava ateliérových prací

Parlament budoucnosti

Nina Šuchová, Aneta Lebdušková

Anotace

Počáteční myšlenkou projektu je přiblížit budovu parlamentu veřejnosti s možností nahlédnutí do zákulisí řízení státu. Otevřenost budovy je základem fungovaní a zdravého spolužití. Budova parlamentu navazuje na okolní zeleň a vyzdvihuje ji nad úroveň parku. Pochozí část provází z letenské pláně přes venkovní amfiteátr na vyšší podlaží. Zde se nachází jednací sály s bezpečnostní kontrolou. Největší z nich se vysouvají nad pochozí část a vytvářejí tak nezaměnitelný vzhled fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.