Závěrečné práce

CHOCEŇ - POTENCIÁLY ROZVOJE MĚSTA

Vymětalíková Hana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabírá potenciály rozvoje města Choceň. Cílem práce je návrh celkové koncepce územního rozvoje města podle zásad udržitelného rozvoje. Práce se skládá z celkové analýzy města, jejíž výstupem je definování hlavních hodnot a problémů města, a z návrhové části, která se skládá z celkového konceptu rozvoje a návrhu několika rozvojových ploch.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.