Výstava ateliérových prací

Šedivinský kostel

Bc. Anna Homoláčová

Anotace

Kostel sv. Josefa se nachází na šedivinském návrší při frekventované křižovatce turistických tras. Je významnou pohledovou dominantou malebné krajiny Orlických hor, pro niž je charakteristická rozptýlená zástavba přízemních horských domů a chalup. Pseudosecesní kostel byl přistavěn k původní kapličce v roce 1907 a svým netradičním vzhledem připomíná horské kostely v alpských zemích. V projektu je řešeno okolí kostela, které je častým dějištěm obecních akcí, například vyhlášených závodů na kolečkových lyžích Šedivinská 11°. Cílem návrhu je pomocí jemných zásahů poukázat na zachovalé relikty v okolní krajině a jejich navrácení do paměti místních rodáků i náhodných kolemjdoucích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová