Závěrečné práce

Radnice - Praha 7

Bc. Natália Dvorská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce je lokalizácia dnes neexistujúceho centra s radnicou v rámci Prahy 7. Historický vývoj tejto mestskej časti spôsobil, že Prahu 7 tvoria dve vzájomne izolované štvrti - Holešovice a Bubny (Letná). Prekážku medzi nimi tvorí dnes z veľkej časti nevyužívaný areál bubenského nádraží. Tento areál má však do budúcnosti obrovský potenciál ako pre hlavné mesto, tak pre mestskú časť. Centrum je v návrhu lokalizované v okolí plánovaného severného vestibulu stanice metra Vltavská, v priamej náväznosti na budúce vlakové nádraží na trati Praha-Ruzyně-Kladno. Jeho život tak bude vyživovaný nielen vďaka obyvateľom Prahy 7, ale i celým mestom a jeho okolím. Dominantou centra je budova radnice, ktorá svojou pevnou kompozíciou s radničnouvežou predstavuje akýsi "maják" tejto mestskej časti. Koncept radnice je založený na otvorenosti, prehľadnosti a blízkosti k občanom. Zaujímavým spôsobom pracuje ako so svojím vnútorným priestorom, tak so svojím prostredím - s hlavným námestímmestskej časti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.