Výstava ateliérových prací

Hlavní nádraží

Valeriia Balaban

Anotace

Tento diplomní seminář je věnován hlavní nádraží. Práce se skládá z analytické části, která se skládá z historického vývoje, dokumentace území a z lokalizační části, která se skládá z analýzy urbanistických os, vazeb území, dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti , limity, morfologie a SWOT analýzy. Tato publikace slouží podkladem pro návrh, který budе rozpracován v diplomové práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák