Výstava ateliérových prací

Anotace

Svaly. Provazce. Plameny. Do sebe navzájem zapřená vlákna se napínají, budova roste. Tvary se mění, sousedící budovy srůstají. Když už tu nejsou potřeba, přesunou se jinam. Jsou to pneumatické konstrukce inspirované umělými svaly a soft roboty. Vlákna vyrůstající ze základových bloků se umí tvarem přizpůsobit náplni i kontextu místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.